LIÊN HỆ TƯ VẤN

ĐẠI VIỆT ĐÔNG TRÙNG

NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ 
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu nhà cán bộ văn phòng TW Đảng, Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Hotline: 0971 962 338

Zalo: 0971 962 338